COLLONUTS X-RAID

LES AVENTURES DE CUATRE SONATS

dimarts, 25 de novembre del 2008

Roc bike 08


TORNA EL ROC BIKE, la cursa d'orientació en btt per equips.El 30 de novembre!!!, REGLAMENT- El Roc Bike és una cursa d'orientació en bicicleta de muntanya, on es participa en equips formats per dos membres- Hi ha un nombre determinat de balises, cada balisa tindrà una puntuació, en funció de la dificultat per arribar-hi i servirà per a realitzar la classificació.- Cada equip, dins un temps limitat, podrà escollir la millor ruta a seguir, per a accedir als punts de control pels quals vol passar i el seu ordre.- La localització dels punts de control es facilitarà junt amb la documentació abans de l'inici de la prova.- Les balises tindran un número i caldrà marcar la casella corresponent del full de pas. El full de pas serà marcat adequadament a cada control; tots els senyals defectuosos o fora de lloc no es comptabilitzaran.- La pèrdua del full de pas serà motiu de desqualificació.- El temps màxim de cada equip per fer el recorregut és de 3 hores. A partir d'aquest moment, cada minut de retard restarà 1 punt. Els participants que arribin més tard de 3 hores 15 minuts quedaran desqualificats.- Tots aquells participants que no respectin el medi o no facin cas de les indicacions de l'organització seran desqualificats.- La classificació final s'establirà en una única categoria.Els equips mixtes bonificaran un 6% i els femenins un 11 % del temps total.- En cas d'empat a punts guanyarà l'equip participant que hagi invertit menys temps, i si encara hi ha empat guanyarà el que sumi major edat en el conjunt dels seus membres.- La cursa és oberta a tothom major de 18 anys.- Cada participant haurà de portarCascKit reparacióUna càmera de recanviUn telèfon mòbilMotxillaBido o camel amb 1 l d'aigua3 barretes energètiquesUna manta tèrmica